Vihannespörssi, Suomen ensimmäinen sertifioitu vihannestukku!

Vihannespörssi oli ensimmäinen vihannestukku Suomessa, joka sai ISO 9001:2000 -standardin mukaisen laatusertifikaatin ja ISO 14001:1996 -standardin mukaisen ympäristösertifikaatin. Sertifikaatit kattoivat yrityksen koko toiminnan.

Laatusertifikaatti edellyttää, että tuotteiden ja palveluiden laatu tyydyttää asiakkaan tarpeet ja että yrityksen johtamiseen on varattu riittävästi resursseja. Toimintaa on myös kehitettävä koko ajan. Lisäksi yrityksellä on oltava mittarit toiminnan laadun arviointiin sekä toimiva tiedotusjärjestelmä yrityksen sisällä.

Ympäristösertifikaatin tavoitteena on ehkäistä ympäristön pilaantumista ja pienentää teollisuuden vaikutuksia ympäristössä.

Vihannespörssin henkilökunta on aktiivisesti yhteydessä viljelijöihin ja tavarantoimittajiin, myös tällä varmistetaan tuotteiden paras mahdollinen tuoreus, saatavuus ja laatu.

Vihannespörssi on aktiivisesti yhteydessä viljelijöihin parhaan mahdollisen laadun varmistamiseksi